Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng

Từ ngày 3 đến ngày 9-1-2020, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bé Nguyễn Hòa Thuận (21-11): Bạn đọc TK số…77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp bà Phan Thị Đó (25-11): Bạn đọc TK số…77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Nguyễn Văn Hiền (28-11): Boc Minh Hung (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số…77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Ngọc Linh (02-12): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4): 250.000đ, Bạn đọc TK số…77015 (CK): 1.000.000đ,.

Giúp gđ chị Trần Thị Hương (05-12): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4): 250.000đ, Bạn đọc TK số…77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp em Trần Thị Phương (9-12): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4): 250.000đ, Bạn đọc TK số…77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp em Đinh Tiến Đạt (12-12): Phan Thị Kim Dung (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4): 250.000đ,Bạn đọc TK số…77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Trương Văn Dọi (16-12): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4): 250.000đ, Bạn đọc TK số…77015 (CK): 1.000.000đ, ông Hoàng Văn Phú - Q. 10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp bé Nguyễn Bình An (23-12): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4): 250.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Le Ngoc Hong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số…77015 (CK): 1.000.000đ, ông Hoàng Văn Phú - Q. 10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Khánh Hiền (26-12): Phan Thị Kim Dung (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4): 250.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Cao Thị Hảo (Q. 3): 500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Vo Thi Kim Thanh (CK): 200.000đ, Phan Hue Phuong (CK): 300.000đ, Le Ngoc Hong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 96025 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số…77015 (CK): 2.000.000đ.

Giúp họa sĩ Đặng Hoài Nam (30-12): Lương Phú Lễ (P. 5, Q. Gò Vấp): 250.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4): 250.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Phan Hue Phuong (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số…77015 (CK): 2.000.000đ.

Giúp Trần Nguyễn Hải Nguyên (02-01-2020): Lương Phú Lễ (P. 5, Q. Gò Vấp): 250.000đ, Thái Công Minh (Q. 1): 400.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Nguyễn Thị Truyền (h. Bình Chánh): 500.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Anh Hồng (Q. 10): 300.000đ, bà Phạm Thị Nga (Trần Quý, Q. 11): 1.000.000đ, Chú Định (Q1): 500.000đ, Chú Định (Q1): 500.000đ, Cao Thị Hảo (Q. 3): 500.000đ, Nguyễn Thị Loan (Ngô Thị Thu Minh, P. 2, Q. Bình Tân): 1.000.000đ, Công ty TNHH Vận tải và Sửa chữa Ô tô Phát Tường (872/71/16 Quang Trung, P .8, Q. Gò Vấp): 3.000.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Nguyen Vu Toan (CK): 2.000.000đ, Vo Thi Kim Thanh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 00001 (CK): 500.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 73417 (CK): 1.000.000đ, bé Thanh Nhi (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 58223 (CK): 1.000.000đ, Phan Hue Phuong (CK): 400.000đ, Nguyen Thi Xuan Nguyet (CK): 200.000đ, Nguyễn Mậu Thiên Ân - Q. Gò Vấp (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 42173 (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc TK số… 33557 (CK): 2.000.000đ, Hoang Thi Hong Duyen (CK): 500.000đ, Cô Lieu VDL Thị Nghè (CK): 2.000.000đ, Le Ngoc Hong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 96025 (CK): 200.000đ, ông Hoàng Văn Phú - Q. 10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp Nguyễn Minh Khang (06-01-2020): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Lê Thị Ngọc Yến (P. 7, Q. 5): 300.000đ, Chị Khuê (HTV): 2.000.000đ, Anh Hồng (Q. 10): 200.000đ, Anh Hồng (Q. 10): 300.000đ, bà Phạm Thị Nga (Trần Quý, Q. 11): 1.000.000đ, Chú Định (Q1): 500.000đ, Bạn đọc (Q. 10): 500.000đ, Bạn đọc (Q. 3): 400.000đ, Huỳnh Thị Tranh (Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Q. 1): 500.000đ, Bùi Văn Cao Khang (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Đinh Ngọc Lan (Nguyễn Trãi, Q. 1): 2.000.000đ, Nguyễn Thị Ba (đường 3/2, P. 8, Q. 10): 500.000đ, Tâm An (Q. 30: 500.000đ, Anh Thuận (Q. 9): 300.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Bạn đọc (Q. 11): 300.000đ, Nguyễn Thị Nền (P. 12, Q. 10): 200.000đ, Nguyen Quoc An (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 13010 (CK): 500.000đ, Pham Bao Ngoc (CK): 200.000đ, Pham Ngoc Thuy Trang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 36367 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 10003 (CK): 500.000đ, Le Thi Nhan (CK): 2.000.000đ, Vo Thi Hong Ha (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số.. 10003 (CK): 250.000đ, bạn đọc TK số… 02692 (CK): 300.000đ, Dang Thi Ai Nu (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 88011 (CK): 500.000đ, Banh Bich Ngan (CK): 200.000đ, Le Ngoc Hong (CK): 1.000.000đ, Pham Thi Hong Nhung (CK): 200.000đ, Pham Minh Dung (CK): 100.000đ, Duong Thi Kieu Lien (CK): 100.000đ, Pham Thi Phuong (CK): 200.000đ, Nhóm Những Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Gia đình cô Xuân (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số…77015 (CK): 2.000.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Le Thi Huong (CK): 500.000đ, KHCN Chu Cuong 202 HVB (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Mai Thi Tho (CK): 200.000đ.

Giúp Lê Thế Phương (09-01-2020): Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Chú Định (Q1): 500.000đ, bà Phan Thị Khiết (Chung cư 1A 1B Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Q. 1): 200.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Ngo Thi Tuyet (CK): 1.000.000đ, Ho Truc Uyen (CK): 800.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyễn Thị Truyền (h. Bình Chánh): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 59583 (CK): 300.000đ, Dang Le Duy (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 83005 (CK): 30.000đ, Quốc Trinh (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng - báo SGGP: Gia đình bà Nguyễn Kim Sâm (Thành Thái, P. 14, Q. 10): 10.000.000đ,

Giúp Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Vận tải Lê Trí (164 Phan Văn Trị, P .12, Q. Bình Thạnh): 2.000.000đ, bạn đọc TK số… 73417 (CK): 2.000.000đ, Nguyen Thi Hoa (CK): 500.000đ.

Giúp Quỹ học sinh nghèo hiếu học: Công ty TNHH Vận tải và Sửa chữa Ô tô Phát Tường (872/71/16 Quang Trung, P .8, Q. Gò Vấp): 1.000.000đ.

Giúp Quỹ Bệnh nhi nghèo BV Ung bướu TPHCM: Nguyễn Thị Truyền (h. Bình Chánh): 1.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ.

Giúp bếp ăn người già neo đơn TPHCM: Nguyễn Thị Truyền (h. Bình Chánh): 1.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Vận tải Lê Trí (164 Phan Văn Trị, P .12, Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, bạn đọc TK số… 73417 (CK): 2.000.000đ.

Giúp Quỹ Bệnh nhân nghèo TPHCM: Nguyen Thi Hoa (CK): 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Tin cùng chuyên mục