Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ từ thiện- xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng

SGGPO
Từ ngày 20 đến ngày 26-7-2022, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm.

Giúp em Trần Hoài Phi HCCG 22-47 (29-7): Anh Hùng (Q.3): 1.000.000đ, Nguyễn Xuân Tưởng (Hồng Bàng, P. 16,Q.11): 200.000đ, ACH (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 08004 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 66329 (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Dang Thi Thanh Phuong (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ,  Du Thi My Dung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 100.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 400.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Ho Van Xuong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 35011 (CK): 100.000đ, Mr. Duong Van Hung (CK): 200.000đ.

Giúp gđ chị Bùi Thị Cúc HCCG 22-46 (19-7): Trần Thị Sơn (Georgia): 1.500.000đ, Anh Hùng (Q.3): 1.000.000đ, Nguyễn Xuân Tưởng (Hồng Bàng, P. 16, Q.11): 200.000đ, Cô Hảo (Q.3): 500.000đ, Lê Nhơn (Q.8, TPHCM): 200.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ.

Giúp anh Nguyễn Văn Lương HCCG 22-45 (16-7):Trần Thị Sơn (Georgia): 1.000.000đ, Cô Hảo (Q.3): 500.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ.

Giúp ông Nguyễn Văn Kiện HCCG 22-44 (12-7): Trần Thị Sơn (Georgia): 1.200.000đ, Anh Hùng (Q.3): 1.000.000đ, Cô Hảo (Q.3): 500.000đ.

Giúp bé Kim Thiên Ân HCCG 22-43 (08-7): Trần Thị Sơn (Georgia): 500.000đ, Anh Hùng (Q.3): 1.000.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Lụa HCCG 22-42 (05-7): Cô Hảo (Q.3): 500.000đ.

Giúp bà Phan Thị Tình HCCG 22-39 (23-6): Bạn đọc TK số… 60003 (CK): 300.000đ.

Giúp bé Phạm Linh Đăng HCCG 22-38 (14-6): Bạn đọc TK số… 60003 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 86192 (CK): 100.000đ.

Giúp chị Rơ Lan Ngoan HCCG 22-37 (10-6): Anh Hùng (Q.3): 1.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Pham Thi Thao Linh (CK): 57.000đ, Bạn đọc TK số…28868 (CK): 2.000.000đ, Bang Thi Tam (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Trinh Ngoc Vy (CK): 20.000đ,  Phan Thi Hai Anh (CK): 500.000đ.

Giúp bệnh nhân ung bướu nghèo TP: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục