Kinh tế

Bán vốn thành công, lợi nhuận SCIC tăng mạnh

SGGPO

Lũy kế từ khi thành lập đến nay, SCIC đã bán vốn tại 986 DN (trong đó bán hết vốn tại 885 DN, bán một phần vốn tại 82 DN) và bán quyền mua tại 19 DN với giá vốn là 8.084 tỷ đồng và thu về 27.999 tỷ đồng (gấp 3,5 lần giá vốn).

Bán vốn thành công, lợi nhuận SCIC tăng mạnh

Sáng nay 17-1, ông Nguyễn Chí Thành Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), cho biết, ước tính đến 31-12-2017, SCIC đạt doanh thu 7.380 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến 6.616 tỷ đồng, đạt 133,14% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế dự kiến 6.313 tỷ đồng, đạt 135,64% kế hoạch.

Trong năm 2017, SCIC đã thực hiện bán vốn thành công tại 38 doanh nghiệp (DN), trong đó bán hết vốn tại 36 DN, bán một phần vốn tại 2 DN; giá vốn 424 tỷ đồng, giá trị thu được là 932 tỷ đồng, gấp gần 2,2 lần giá vốn.

Nếu tính cả việc bán vốn lần đầu tại Vinamilk (5,4% vốn điều lệ cuối năm 2016 nhưng tính doanh thu vào năm 2017) thì giá trị thu được là 21.208 tỷ đồng, gấp 19,1 lần giá vốn, chênh lệch bán vốn thu về 20.102 tỷ đồng.

Lũy kế từ khi thành lập đến nay, SCIC đã bán vốn tại 986 DN (trong đó bán hết vốn tại 885 DN, bán một phần vốn tại 82 DN) và bán quyền mua tại 19 DN với giá vốn là 8.084 tỷ đồng và thu về 27.999 tỷ đồng (gấp 3,5 lần giá vốn).

Ngày 10-11-2017, SCIC đã thực hiện thoái vốn thành công 3,33% số cổ phần tại Vinamilk với mức giá bình quân 186.000 đồng/cổ phần, cao hơn so với mức giá khởi điểm 150.000 đồng/cổ phần, thu về 8.990 tỷ đồng, chênh lệch so với giá vốn trên 8.700 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Chí Thành, đây là nỗ lực rất lớn của SCIC, thu hút được dòng vốn ngoại lớn bổ sung vào thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời góp phần tích cực vào quá trình cổ phần hóa và bán vốn nhà nước.

Về định hướng năm 2018, cũng theo ông Thành, SCIC sẽ tiếp tục triển khai tái cơ cấu và đẩy nhanh tiến độ bán vốn nhà nước trong giai đoạn 2017 - 2020; triển khai và hoàn thành kế hoạch tiến độ tái cơ cấu, sắp xếp và cổ phần hóa các công ty TNHH 1, 2 thành viên 100% vốn nhà nước; đẩy nhanh tiến độ bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc danh mục bán vốn được quy định.

Chú trọng cả chỉ tiêu số lượng và giá trị bán vốn, ưu tiên triển khai bán nhanh các doanh nghiệp có nguy cơ thua lỗ hoặc doanh nghiệp giám sát đặc biệt.

NGỌC QUANG

Tin cùng chuyên mục