Chính trị

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức 92 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng

SGGPO
Chiều 1-8, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 – 1-8-2022). 

Dự lễ họp mặt có các đồng chí: Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Đặng Mạnh Trung, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TPHCM; Phan Xuân Biên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Thân Thị Thư, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Ban tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức 92 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng ảnh 1 Các tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. Ảnh: THU HƯỜNG

Đội ngũ cán bộ tuyên giáo không ngừng lớn mạnh

Phát biểu ôn lại truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, ngành tuyên giáo đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Qua đó, góp phần hoàn thiện đường lối đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, giữa nhân dân với Đảng.  

Trong chặng đường lịch sử vẻ vang của ngành tuyên giáo Đảng, công tác tuyên giáo của Đảng bộ TPHCM trải qua các thời kỳ cách mạng đã có những đóng góp quan trọng, luôn xứng đáng là lực lượng xung kích trên trận địa tư tưởng văn hóa của Đảng ta. 

Đại bộ phận đội ngũ cán bộ tuyên giáo đều được đào tạo có hệ thống, không ngừng lớn mạnh, trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Các phương tiện và điều kiện hoạt động của công tác tư tưởng - văn hóa có bước đổi mới. Công tác tuyên giáo của toàn Đảng bộ và từng tổ chức cơ sở đảng đều được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và từng cấp ủy quan tâm, chỉ đạo sát sao. 

Ban tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức 92 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng ảnh 2 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Hồng Sơn ôn lại truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng tại buổi họp mặt. Ảnh: THU HƯỜNG

Theo đồng chí, thực tiễn những ngày tháng phòng chống đại dịch Covid-19 vừa qua gắn với phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội càng cho chúng ta thấy những bài học kinh nghiệm sâu sắc về tầm quan trọng “đi trước, mở đường” của công tác chính trị - tư tưởng trong bảo đảm mục tiêu truyền thông “an dân”. Cùng với đó, phải nhận định, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cấp bách, phù hợp với từng giai đoạn diễn biến dịch bệnh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận, sự tin tưởng, đoàn kết, ủng hộ của toàn xã hội thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Hồng Sơn nhận xét, công tác tuyên giáo của Đảng hiện nay thuận lợi có nhiều, song thách thức cũng không ít và ngày càng phức tạp, nhiều diễn biến khó lường. Đó là sự chống phá của các thế lực thù địch, thúc đẩy “diễn biến hòa bình”, nhất là trên không gian mạng, là “lãnh thổ đặc biệt”, là “mặt trận thứ năm” mà ở đó đội ngũ tuyên giáo là lực lượng nòng cốt đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ban tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức 92 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng ảnh 3 Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo và Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TPHCM Đặng Mạnh Trung trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng” cho cán bộ tuyên giáo Thành phố. Ảnh: THU HƯỜNG

Đó còn là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận tổ chức, cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn, đẩy lùi đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cấp thiết hơn trong “tự soi, tự sửa” và đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước trước những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý, điều hành và sự phá hoại thâm độc của các thế lực thù địch, làm cho tình hình có lúc có nơi đứng trước thử thách gay gắt.

Tăng năng lực dự báo và giải quyết tình hình

Trước những thách thức ấy, để luôn xứng đáng với vị trí, vai trò của công tác tư tưởng trong công tác xây dựng Đảng, ngành tuyên giáo Thành phố phải làm tốt hơn nữa công tác giáo dục truyền thống, hun đúc lòng yêu nước, giáo dục lý tưởng cách mạng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước. Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức thực hiện công tác tư tưởng linh hoạt, sát hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. 

Ban tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức 92 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng ảnh 4 Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng” cho cán bộ tuyên giáo Thành phố. Ảnh: THU HƯỜNG

Đồng thời, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ tuyên giáo trong tham mưu các cấp ủy hiện thực hóa việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh bằng các giải pháp đồng bộ, có sức lan tỏa và tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Ngành tuyên giáo Thành phố cũng tập trung hơn nữa các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ Thành phố trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố. Đặc biệt quan tâm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện và đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

Mặt khác, ngành tuyên giáo Thành phố cũng phải tiếp tục tham mưu các giải pháp tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, nhà nước; tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy trí tuệ, sự đóng góp của các giới các ngành, của toàn thể đồng bào Thành phố cho sự phát triển nhanh, bền vững của Thành phố và tăng cường hội nhập quốc tế, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp chung của cả nước. 

Đồng chí Lê Hồng Sơn khẳng định, đội ngũ cán bộ tuyên giáo Thành phố sẽ không ngừng trau dồi lý tưởng, son sắt niềm tin, rèn luyện phẩm chất đạo đức; nâng cao năng lực công tác và chất lượng tham mưu; chủ động, sáng tạo, đổi mới phương pháp, tăng tính chiến đấu và thuyết phục, tăng năng lực dự báo và giải quyết tình hình, bảo đảm phương châm ngành tuyên giáo phải “đi trước, mở đường - đi cùng, phát triển và đi sau, tổng kết”.

Cùng với củng cố đội ngũ binh chủng tuyên giáo từ báo chí, tuyên truyền, phát huy đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ; quan tâm chăm lo đội ngũ cán bộ tuyên giáo chuyên trách từ Thành phố đến cơ sở thật sự là hạt nhân lan tỏa sức mạnh hệ thống tuyên giáo, có thể đảm đương và hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, thách thức với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất. 

Chia sẻ tại buổi họp mặt, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo bày tỏ vui mừng vì đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Thành phố đã đoàn kết gắn bó cật lực phấn đấu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí nhận xét, công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng có tầm quan trọng đặc biệt, là một trong những phương thức lãnh đạo chủ yếu của Đảng ta. Công tác tuyên giáo rất rộng, chạm đến tất cả các lĩnh vực liên quan cuộc sống con người. Do đó, công tác tuyên giáo đòi hỏi độ nhanh nhạy độ sắc bén. Nhất là trong thời đại bùng nổ về công nghệ thông tin, công tác tuyên giáo càng phải sâu sắc, chặt chẽ, lý luận phải sắc sảo, có sức thuyết phục. 

Ban tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức 92 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng ảnh 5 Nguyên Chủ tịch HĐND Phạm Phương Thảo chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: THU HƯỜNG

Theo đồng chí công tác tuyên giáo của Đảng đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức. Trong đó, công tác lý luận chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, dù có sự cố gắng. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, mạng xã hội làm cho công tác tuyên giáo đứng trước sự thách thức của “mặt trận thứ năm”. Trong khi đó, một bộ phận không nhỏ tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân.

Đồng chí Phạm Phương Thảo cho rằng, để công tác tuyên giáo hiệu quả hơn nữa, bên cạnh tăng cường ứng dụng công nghệ vào công tác tuyên truyền, ngành tuyên giáo TPHCM cần phải tăng cường lắng nghe, đối thoại, gặp gỡ trực tiếp các tầng lớp nhân dân, tăng cường thăm dò dư luận xã hội. Đồng thời, phối hợp mạnh mẽ với các cơ quan báo chí, lực lượng hoạt động trong lĩnh vực văn hoá văn nghệ; tăng cường phối hợp báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cơ quan ban ngành. Đặc biệt, biết dựa vào nhân dân, lấy quần chúng tuyên truyền cho quần chúng…

* Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có quyết định trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng” cho 78 đồng chí cán bộ tuyên giáo thành phố. 

THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục