Nông nghiệp

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Bộ NN-PTNT chuẩn bị tổng kết Nghị quyết “tam nông”

SGGPO
Thực hiện kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 26 về “tam nông”, chiều 1-12 tại trụ sở Bộ NN-PTNT, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW đã có buổi làm việc với Bộ NN-PTNT về việc chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết quan trọng này.

 

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Bộ NN-PTNT chuẩn bị tổng kết Nghị quyết 'tam nông' ảnh 1 Hội nghị về việc chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại trụ sở Bộ NN-PTNT chiều 1-12

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những vấn đề lớn, có tính chiến lược và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 

Trong thời gian vừa qua, nhất là từ năm 2020 đến nay, mặc dù chịu nhiều tác động của dịch Covid-19, nhưng nhiều chỉ tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn được duy trì.

Trong giai đoạn 2008 - 2020, nông nghiệp nước ta có tốc độ tăng trưởng khá cao (2,94%/năm) và phát triển khá toàn diện, chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện hơn. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng trưởng 8,17% mỗi năm, cán cân thương mại liên tục xuất siêu, nông sản Việt Nam có mặt trên 196 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa Việt Nam trở thành một trong những cường quốc nông sản; bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, giảm nghèo bền vững…

Song bên cạnh những thành tựu đạt được, đồng chí Trần Tuấn Anh cũng chỉ ra khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta còn bộc lộ nhiều tồn tại, như: tăng trưởng nông nghiệp có xu hướng chậm lại, chưa bền vững; nhiều vật tư đầu vào sản xuất phụ thuộc vào thị trường nhập khẩu; Công nghiệp chế biến phát triển chậm, tổn thất sau thu hoạch còn cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn hạn chế, thị trường chưa vững chắc; Nhiều địa phương có xu hướng tập trung phát triển thiên về công nghiệp tăng thu ngân sách, chưa chú trọng đúng mức phát triển nông nghiệp, kể cả những vùng có lợi thế về nông nghiệp; Kết quả xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa thực sự bền vững, nhất là về sinh kế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; Thu nhập ở nông thôn còn thấp, chênh lệnh vùng miền, giữa nông thôn và đô thị còn cao. 

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Bộ NN-PTNT chuẩn bị tổng kết Nghị quyết 'tam nông' ảnh 2 Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị

Bối cảnh và yêu cầu mới với nhiều biến đổi vừa tạo ra những thuận lợi mới, cơ hội mới nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, khó khăn mới cho cả ba vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở nước ta. Đảng ta tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với sự nghiệp phát triển đất nước và được thể hiện rất rõ trong Văn kiện Đại hội Đảng XIII: Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; Phát triển nông nghiệp hàng hoá tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, nông nghiệp số, thích ứng với biến đổi khí hậu; Xây dựng chính sách bảo đảm an ninh lương thực quốc gia trong tình hình mới, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hoá giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền và các giai tầng xã hội… 

Để cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng này, ngày 26-3-2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW. Mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động tổng kết theo kế hoạch; tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm… để thu thập nội dung đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về xây dựng, hoàn thiện các đề cương, nội dung có liên quan đến xây dựng dự thảo các báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp tổng kết Nghị quyết 26, đảm bảo chất lượng và thời gian theo kế hoạch. 

Tại hội nghị chiều 1-12, đồng chí Trần Tuấn Anh tiếp tục đề nghị các đại biểu đóng góp ý kiến tâm huyết để đánh giá chung về tình hình thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và những định hướng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn mới trên phạm vi quốc gia; làm rõ những kinh nghiệm, bài học trong thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và định hướng trong giai đoạn tới gắn với chức trách, nhiệm vụ của Bộ NN-PTNT. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho biết, trong bối cảnh thế giới đang phát triển theo hướng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp số, Việt Nam phải thực hiện các cam kết trong hội nhập về thương mại, môi trường... trong khi có sự chuyển dịch lao động về khu vực nông thôn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, ngành nông nghiệp nông thôn sẽ tiến hành tổng kết, tham mưu xây dựng nghị quyết với cách tiếp cận mới, phù hợp với Chiến lược Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Bộ NN-PTNT chuẩn bị tổng kết Nghị quyết 'tam nông' ảnh 3 Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan phát biểu

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Bộ NN-PTNT đã đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và công tác chuẩn bị tổ chức tổng kết, xây dựng Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết quan trọng này.

Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị Bộ NN-PTNT căn cứ các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục bổ sung, tham gia xây dựng báo cáo tổng kết; yêu cầu tổ biên tập tiếp thu cao nhất các ý kiến đóng góp tại hội nghị để xây dựng báo cáo tổng kết đảm bảo chất lượng, trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét ban hành một nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, mở ra một thời kỳ mới trong sự nghiệp chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là nông dân và phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta trong thời kỳ mới.

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục