Video

Bạn cần biết: Sự khác biệt giữa các Chỉ thị 15, 16, 19 của Thủ tướng Chính phủ

SGGPO

Chỉ thị 15/CT-TTg, 16/CT-TTg và 19/CT-TTg đều là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong những thời điểm khác nhau. Vì thế bạn cần biết sự khác biệt giữa 3 chỉ thị này để nghiêm túc thực hiện đúng.

Tin cùng chuyên mục