Xã hội

Bám sát, đồng hành để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

SGGP
Ngày 5-4, tại Sóc Trăng, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và tỉnh Sóc Trăng phối hợp tổ chức hội thảo “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 khu vực ĐBSCL”. 

Tin liên quan

Quang cảnh hội thảo

Quang cảnh hội thảo

Tham dự có các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội…

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán về chính sách dân tộc theo nguyên tắc các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Ở ĐBSCL có 4 dân tộc chính (Kinh, Khmer, Hoa, Chăm). Trong đó, đồng bào các dân tộc thiểu số có hơn 1,3 triệu người, chiếm 7,58% dân số toàn vùng. Với những đề án, chương trình về chính sách dân tộc thời gian qua đã tạo động lực to lớn đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hòa nhịp cùng sự phát triển chung của cả nước. 

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng cho rằng, cùng với những kết quả tích cực thì ở các địa phương trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại ĐBSCL vẫn còn tồn tại một số mặt như: 1,8% số hộ chưa được sử dụng điện; 5,8% xã có trạm y tế chưa đạt chuẩn quốc gia; 8,6% trường học, 10,6% lớp học chưa được xây dựng kiên cố; tỷ lệ hộ nghèo còn 12,3%, cận nghèo 11,9%; 93% lao động không có chuyên môn kỹ thuật; 18,9% số hộ đang ở nhà tạm… Đây là những điểm nghẽn, khó khăn, cần phải được giải quyết tới đây.

Tại hội thảo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước, cũng như trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 120/2020 phê duyệt chủ trương đầu tư “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” theo đề xuất của Chính phủ. 

Đây là lần đầu tiên ở nước ta có chương trình mục tiêu quốc gia dành riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ quan tâm, chỉ đạo sát sao và bố trí nguồn lực hơn 137.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025. Qua đó, góp phần tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết nhất cho những địa bàn có đồng bào dân tộc còn khó khăn, đáp ứng mong mỏi của người dân cũng như đồng bào các dân tộc thiểu số. Dự kiến trong năm 2022, chương trình sẽ bố trí hơn 14.400 tỷ đồng (gồm 9.000 tỷ đồng vốn đầu tư và 5.429 tỷ đồng vốn sự nghiệp).
Để thực hiện hiệu quả chương trình trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu, cần nghiêm túc đánh giá công việc đã làm được, nhận diện những khó khăn, vướng mắc và đề ra định hướng, giải pháp, bảo đảm đúng nội dung, đối tượng, tiến độ của chương trình năm 2022 và mục tiêu kế hoạch năm 2021-2025. 

TUẤN QUANG

Tin cùng chuyên mục