Nhân sự

Bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

SGGPO

Sáng 25-9, tại kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 đã bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Chung; và bầu ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nêu rõ, tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội sẽ thực hiện 2 nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND TP Hà Nội.

Thứ nhất, bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Chung.

Thứ hai, giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với ông Chu Ngọc Anh.

Với tinh thần trách nhiệm, căn cứ vào các quy định của Đảng, Nhà nước và các quy định của pháp luật, các cơ quan có thẩm quyền đã chuẩn bị kỹ các công việc liên quan đến 2 nội dung trên đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, đúng các quy định.

Nhấn mạnh Chủ tịch UBND TP Hà Nội là một chức danh hết sức quan trọng, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu rõ việc giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhằm đảm bảo tính liên tục cho sự điều hành của bộ máy chính quyền TP Hà Nội.

Bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội ảnh 1 Sáng 25-9, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Chu Ngọc Anh giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ngay sau đó, các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thống nhất 100% bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 với ông Nguyễn Đức Chung.

Tiếp đó, ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đã được các đại biểu HĐND TP Hà Nội tin tưởng bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội với tỷ lệ phiếu bầu đạt 95/96.

Ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu sau khi được HĐND TP Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh bày tỏ đây là vinh dự lớn và cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, HĐND và toàn thể nhân dân các dân tộc của TP Hà Nội tin cậy giao cho.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng khẳng định nguyện đem hết sức, cùng với tập thể UBND TP Hà Nội phục vụ nhân dân. Không ngừng học tập nâng cao trình độ, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; chủ động sâu sát với cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp để đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; cầu thị sự thống nhất trong nhận thức, ý chí và hành động của các cấp lãnh đạo, toàn quân, toàn dân Thành phố, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn xã hội.

Trước đó, Bộ Chính trị đã chỉ định ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Chu Ngọc Anh sinh năm 1965, quê Ba Vì, Hà Nội. Ông có học vị tiến sĩ; cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

NGUYỄN QUỐC

Tin cùng chuyên mục