Kinh tế

Bà Rịa - Vũng Tàu: Quy mô kinh tế tăng gấp 3 lần sau 15 năm

SGGP
Ngày 22-6, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29-8-2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ và Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Kết luận số 27-KL/TW ngày 2-8-2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 53, quy mô kinh tế của tỉnh năm 2020 tăng gấp 3 lần so với năm 2005; GRDP đứng thứ 4 và tổng thu ngân sách đứng thứ 2 trong vùng; thu nhập bình quân của người dân vươn lên đứng đầu cả nước; các ngành  công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều có sự phát triển mạnh mẽ với mức tăng từ 2 đến 9 lần so với năm 2005…

Bà Rịa - Vũng Tàu phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước, nâng cao tỷ lệ ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, nhất là dịch vụ du lịch, logistics gắn với phát triển công nghiệp hóa dầu.

NÔNG NGÂN

Tin cùng chuyên mục