Hợp tác kinh tế và đầu tư

Áp dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực thuế, hải quan

SGGP
Bộ Tài chính cho biết sẽ thử nghiệm áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong lĩnh vực thuế và hải quan để quản lý rủi ro, chống gian lận thuế… Sau đó sẽ rút kinh nghiệm triển khai, phát triển áp dụng trong tất cả các lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ Tài chính.

Công việc cụ thể được phân thành 2 giai đoạn. Từ nay đến năm 2022, chuẩn bị về mặt thể chế, chính sách và hạ tầng để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính. Xây dựng dữ liệu tổng hợp về tài chính có khả năng cung cấp đầu ra là các dạng báo cáo, dự báo về quản lý tài chính nhà nước và dữ liệu quản lý thị trường tài chính, bảo hiểm... Giai đoạn 2023-2025 áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào giải quyết các vấn đề như dự báo số thu ngân sách, quản lý rủi ro với thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính trong một chỉnh thể thống nhất sẽ đảm bảo được tính liên kết, tích hợp, khả năng kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các đơn vị trong ngành tài chính và giữa Bộ Tài chính với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài ngành tài chính. Trong đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính bao gồm các lớp thực hiện nhiều chức năng từ việc cung cấp dữ liệu nguồn, tích hợp, thu nhận, chuẩn hóa, lưu trữ, phân tích, trực quan hóa dữ liệu tổng hợp từ các nguồn, đến việc phân phối sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả, an toàn, kiểm soát chất lượng và thống nhất của dữ liệu.

HÀN NI

Tin cùng chuyên mục