Kinh tế

Áp dụng quy định pháp luật linh hoạt để đạt mục tiêu kép

SGGP
Ngày 2-12, tại cuộc hội thảo về tác động của dịch Covid-19 đến nền kinh tế và hiệu quả các gói kích thích kinh tế của Chính phủ, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, nỗ lực đạt mục tiêu kép khó có thể phát huy hữu hiệu nếu như không có những quy định pháp luật linh hoạt áp dụng cho “thời chiến”.

Đại diện nhóm nghiên cứu kiến nghị, cách thức, dung lượng hỗ trợ doanh nghiệp lớn trong nước tùy thuộc vào mức độ sở hữu nhà nước; mức độ hoạt động công ích, mức độ khó khăn trong kinh doanh, tiềm lực và mức độ ảnh hưởng kinh tế, nhất là người lao động của từng doanh nghiệp.

Cũng theo nhóm nghiên cứu, các gói kích thích kinh tế không phải là “thuốc thần” và không thể cứu hết doanh nghiệp gặp khó khăn, nhất là khi nguồn ngân sách hạn chế trong khi tình hình bệnh dịch còn phức tạp.

Ghi nhận việc Chính phủ đã chủ động chuẩn bị sớm các gói kích thích kinh tế trước khi dịch lan truyền, tương đối bám sát thị trường. Song kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp tiếp cận vốn chưa được như mong muốn.

Các gói hỗ trợ có mức hiệu quả khác nhau trên nhiều phương diện, trong đó, gói tín dụng ưu đãi và giảm tiền điện đạt kết quả khả quan; các gói hỗ trợ khác được thực hiện tương đối chậm và còn vướng mắc.

Các ý kiến tại hội thảo cho rằng, các gói kích thích kinh tế chỉ nên tập trung ưu tiên vào giải cứu, hỗ trợ các doanh nghiệp có triển vọng tăng trưởng cao, tạo năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo cho nền kinh tế trong dài hạn. Mức độ, ngành hàng thuộc diện giải cứu được tính toán căn cứ vào mức độ hưởng lợi cũng như thiệt hại của ngành từ đại dịch.

ANH THƯ

Tin cùng chuyên mục