Sách và cuộc sống

Ấn hành tác phẩm kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám

SGGP
Kể từ khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, trải qua 75 năm, đã có nhiều công trình nghiên cứu liên quan của các tác giả trong và ngoài nước tìm hiểu về sự kiện lịch sử, bước chuyển vĩ đại này của dân tộc Việt Nam.

Những tác phẩm xoay quanh việc nghiên cứu về tầm vóc, ý nghĩa, ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đối với vận mệnh của Việt Nam, cũng như với khu vực và thế giới.  

Ấn hành tác phẩm kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám  ảnh 1

Tuy vậy, Cách mạng Tháng Tám cho đến nay vẫn còn “nhiều sự kiện cần được tái hiện, nhiều vấn đề lịch sử cần được luận giải thấu đáo, nhiều kinh nghiệm lịch sử cần được đúc kết và vận dụng cho hiện tại và tương lai”. Đó là lý do ấn phẩm Cách mạng Tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX được GS-TS-NGND Trịnh Nhu và PGS-TS Trần Trọng Thơ, những chuyên gia nghiên cứu lịch sử Đảng, gia công tìm tòi tư liệu biên soạn nên. 

Tác phẩm này phản ánh và làm sáng rõ hơn một số vấn đề lịch sử trong toàn bộ tiến trình vận động Cách mạng Tháng Tám, khởi đầu bằng thời điểm cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra (tháng 9-1939), Đảng Cộng sản Đông Dương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng trước tiên, huy động tối đa sức mạnh dân tộc chuẩn bị lực lượng mọi mặt và chớp thời cơ tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, đến ngày 2-9-1945.

TRẦN ĐÌNH BA

Tin cùng chuyên mục