Bút Sài Gòn

Ấm áp sẻ chia

SGGP
- Mấy bữa rày, lòng người dân cả nước cùng hướng về khúc ruột miền Trung. Thiên tai nặng nề, làm xảy ra bao chuyện tang thương. Trong cơn nguy nan, mới thấy nghĩa tình đồng bào sao mà quý giá.

- Thông tin lan tỏa nhanh, nên ứng phó, cứu trợ cũng lẹ. Ít nhiều gì đóng góp cũng đều là san sẻ. Có bà cụ ngoài Bắc còng lưng, gọi người đi cứu trợ rồi móm mém: “Cho bà gửi mấy nắm cơm cho người đang bị lũ”. Lương thực, thực phẩm, áo phao, thuốc bôi chữa nước ăn chân… từ khắp xứ mình mau chóng đến tay người dân vùng lũ. Chính quyền địa phương và các đoàn thể cũng phản ứng nhanh hơn để kịp thời ứng phó.
- Có chuyện đáng nói lần này là mô hình nhà nổi, nhà phao đã xuất hiện nhiều hơn những năm trước. Nước lũ đổ về, nhà phao vẫn nổi làm đỡ thiệt hại về người. Mong rằng mô hình này sẽ lan rộng nữa, để dân mình đỡ khổ.
- Thay đổi tập quán, thói quen không dễ. Nhưng từ lợi ích thiết thân, thấy nhà nổi giữ được tính mạng và những tài sản quan trọng thì nhiều người sẽ theo. Sau lũ lại có cơn bão rập rình, thôi thì cũng ráng gắng gỏi qua truông.
- Sau đợt này, mong là nhiều mạnh thường quân sẽ chú ý thêm nữa để giúp đóng nhiều nhà nổi. Bão lũ năm nào cũng dội về, cắc củm phòng bị mới đỡ lo. Hoạn nạn cỡ nào, vẫn thấy xứ mình đầy tình người ấm áp sẻ chia.                        

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục