Văn hóa - Giải trí

Ai đã để “Điệp vụ biển đỏ”, “Everest - Người tuyết bé nhỏ”... “lọt cửa“?!

Ai đã để 'Điệp vụ biển đỏ', 'Everest - Người tuyết bé nhỏ'... 'lọt cửa'?! ảnh 1
Ai đã để 'Điệp vụ biển đỏ', 'Everest - Người tuyết bé nhỏ'... 'lọt cửa'?! ảnh 2
Ai đã để 'Điệp vụ biển đỏ', 'Everest - Người tuyết bé nhỏ'... 'lọt cửa'?! ảnh 3
Ai đã để 'Điệp vụ biển đỏ', 'Everest - Người tuyết bé nhỏ'... 'lọt cửa'?! ảnh 4

TRUNG THU - Đồ họa: HỮU VI - MINH THƯ

Tin cùng chuyên mục