Thông tin kinh tế

Agribank Chi nhánh 9 thông báo thay đổi địa chỉ hoạt động chi nhánh và các phòng giao dịch trực thuộc

(Điều chỉnh do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh).

A. CHI NHÁNH Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 9

Địa chỉ cũ: Số 284 Lê Văn Việt Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ mới: Số 284 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

B. CHI NHÁNH VÀ PHÒNG GIAO DỊCH TRỰC THUỘC:

1. Agribank Chi nhánh Mỹ Thành

Địa chỉ cũ: Số 568A Lê Văn Việt, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP  Hồ Chí Minh

Địa chỉ mới: Số 568A Lê Văn Việt, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh.

2. Agribank chi nhánh 9- PGD Long Trường

Địa chỉ cũ: Số 126 Nguyễn Duy Trinh, Phường Long Trường, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ mới: Số 126 Nguyễn Duy Trinh, Phường Long Trường,TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

3. Agribank chi nhánh 9- PGD Bình Thái

Địa chỉ cũ: Số 516 Hoàng hữu Nam, Phường Long Bình, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ mới: Số 516 Hoàng hữu Nam, Phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

4. Agribank chi nhánh 9- PGD Phong Phú

Địa chỉ cũ: Số 447 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ mới: Số 447 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

5. Agribank chi nhánh 9- PGD Tây Hòa

Địa chỉ cũ: Số 60 Tây Hòa Phường Phước Long A, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ mới: Số 60 Tây Hòa Phường Phước Long A, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

6. Agribank chi nhánh 9- PGD Phước Long

Địa chỉ cũ: Số 48 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ mới: Số 48 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ trên bắt đầu sử dụng từ ngày 1- 12- 2021

Tin cùng chuyên mục