Thông tin kinh tế

AEON Việt Nam tiếp tục là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022”

Tạp chí nhân sự hàng đầu Châu Á HR Asia đã công bố danh sách “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2022” dựa trên các tiêu chí đánh giá tổng thể và đầy đủ về mức độ hài lòng của nhân viên thông qua mô hình T.E.A.M. 

AEON Việt Nam tiếp tục là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022”

Các nội dung đánh giá bao gồm 3 nhóm chỉ số: Văn hóa doanh nghiệp (Core), mức độ gắn kết (Self) và tinh thần đồng đội (Group). Nhờ chiến lược nhân sự vượt trội với các giá trị hấp dẫn nhân tài (Employee Value Proposition, gọi tắt là “EVP”) được xây dựng và duy trì trong suốt 10 năm qua, AEON Việt Nam một lần nữa vinh dự nhận danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2022” lần thứ tư liên tiếp.

Liên tiếp trong 4 năm, kết quả đánh giá của AEON Việt Nam luôn đạt số điểm cao hơn trung bình ngành ở cả 3 nhóm tiêu chí khảo sát. Cụ thể, về “Văn hoá doanh nghiệp” (Core), AEON Việt Nam đạt 4,15 điểm so với trung bình ngành là 3,73. Ở nhóm “Mức độ gắn kết” (Self) và “Tinh thần đồng đội” (Group), AEON Việt Nam đạt 4,28 và 4,48 điểm, cao hơn so với điểm trung bình ngành là 3,87 và 4,01.

Trong đó, AEON Việt Nam được đánh giá nổi trội nhất về 2 tiêu chí là “Cơ hội đào tạo và phát triển” đạt 4,62 và 4,21 ở mục “Cân bằng công việc và đời sống” so với trung bình ngành lần lượt là 4,21 và 3,63.

NGUYỄN HOÀNG

Tin cùng chuyên mục