Giao thông - Đô thị

ACV được giao quản lý, khai thác tài sản hạ tầng hàng không

SGGP
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký quyết định phê duyệt danh mục tài sản kết cấu hạ tầng cảng hàng không để bàn giao cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) quản lý, sử dụng, khai thác theo phương thức không tính thành phần vốn nhà nước của doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ GTVT giao ACV quản lý, khai thác đường cất hạ cánh, đường lăn, hệ thống thoát nước, cổng gác, hàng rào an ninh khu bay, hệ thống đài dẫn đường, đèn hiệu, biển báo… tại 22 cảng hàng không trên cả nước.

ACV có trách nhiệm quản lý, bảo vệ, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không đúng mục đích, công năng sử dụng, bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động bay. Tuy nhiên, ACV sẽ không được sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng được giao để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, góp vốn hoặc chuyển giao quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân khác.

Theo phương án đã được Thủ tướng phê duyệt, ACV được giao quản lý, sử dụng, khai thác các tài sản này đến 31-12-2025. 

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục