Thông tin kinh tế

ABBANK thông qua kế hoạch tăng vốn lên hơn 9.409 tỷ đồng

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK), ABBANK đã thông qua nội dung quan trọng về lộ trình tăng vốn điều lệ lên hơn 9.409 tỷ đồng vào cuối năm nay đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 1.973 tỷ đồng. 

Chủ tịch HĐQT Đào Mạnh Kháng cùng đoàn chủ tọa khai mạc ĐHCĐ ABBANK 2020

Chủ tịch HĐQT Đào Mạnh Kháng cùng đoàn chủ tọa khai mạc ĐHCĐ ABBANK 2020

Cụ thể, ABBANK thông báo kế hoạch kinh doanh 2021 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản, bao gồm: Tổng tài sản đạt 120.217 tỷ đồng (tăng 3% so với năm 2020); Lợi nhuận trước thuế đạt 1.973 tỷ đồng (tăng 44%); Đặt mục tiêu duy trì tỷ suất RoE ở mức 16,9%, RoA: 1,3% và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3% trên tổng dư nợ. 

Bên cạnh đó, Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua nội dung quan trọng về lộ trình tăng vốn của ABBANK theo hai đợt với tổng mức tăng 64,7% so với thời điểm 31-12-2020 với tỉ lệ 100% phiếu thuận. 

Theo đó, vốn điều lệ của ABBANK sẽ tăng từ hơn 5.700 tỷ đồng hiện nay lên hơn 9.409 tỷ đồng vào cuối năm 2021. Số vốn tăng thêm này sẽ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của ngân hàng trong 2021 và giai đoạn trung hạn 2021-2025 (đặc biệt là phát triển kênh kinh doanh trên nền tảng số), hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững. 

ABBANK thông qua kế hoạch tăng vốn lên hơn 9.409 tỷ đồng ảnh 1 Cổ đông bỏ phiếu thông qua các tờ trình tại ĐHCĐ
Ngoài ra, ABBANK cũng xác định kế hoạch kinh doanh trong 5 năm tới (2021-2025) là nằm trong Top 8 ngân hàng tư nhân có ROE tốt nhất; sẽ có khoảng 2 triệu khách hàng hoạt động và thu từ hoạt động dịch vụ chiếm 20% trở lên, thu từ hoạt động mảng khoa học công nghệ phải chiếm từ 70% trở lên.

Nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới của ABBANK là nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác thêm tập khách hàng và gia tăng số lượng sản phẩm được sử dụng trên 1 khách hàng, từ đó, thúc đẩy và tăng tỷ trọng nguồn thu từ phí dịch vụ trong tổng thu nhập. 

Tin cùng chuyên mục