Ngân hàng - Chứng khoán

ABBank hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2020

Tính đến hết ngày 31-12-2020, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) có tổng tài sản đạt 116.494 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2019; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.368 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch năm 2020, tăng 11,3% so với năm 2019. Năm 2020 ABBank cũng đã hoàn thành việc đưa cổ phiếu giao dịch tập trung trên sàn UPCoM.

ABBank hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2020

Huy động từ khách hàng đạt 78.128 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2019. Dư nợ tín dụng đạt 69.469 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cuối năm 2019; đặc biệt, tăng trưởng cho vay khách hàng cá nhân và cho vay khách hàng SMEs – hai nhóm khách hàng mục tiêu của ABBank đều có sự tăng trưởng, lần lượt tăng 16,33% và 21,36% so với cuối năm 2019. Thu thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 5,2% so với cuối năm 2019, đạt 209 tỷ đồng. Thu nhập từ lãi đạt 2.345 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,8% so với cùng kỳ 2019 do ảnh hưởng từ khó khăn chung của thị trường.

Nợ xấu trên tổng dư nợ tiếp tục được ABBank kiểm soát chặt chẽ ở mức 1,44%, đảm bảo quy định của NHNN. Cùng với đó, hiệu quả và an toàn hoạt động của ABBank trong năm 2020 cũng tiếp tục được đảm bảo thông qua các chỉ số như RoA đạt 1,4%; RoE đạt 16,5%.

Đặc biệt, cuối năm 2020 ABBank đã hoàn tất công tác đăng ký giao dịch tập trung trên UPCoM theo đúng lộ trình yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, hơn 571 triệu cổ phiếu phổ thông có mã chứng khoán ABB đã chính thức được giao dịch tập trung trên sàn UPCoM. Sự kiện này giúp ABBank có điều kiện để tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, quản trị, tăng cường tính minh bạch, mở ra chặng đường mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững, nằm trong top đầu các ngân hàng tư doanh về hiệu quả hoạt động.

Năm 2021 là năm đầu tiên ABBank triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh trung hạn 2021-2025. Theo đó, ABBank sẽ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp hành động nhằm khai thác sâu các nhóm khách hàng mục tiêu, nâng cao năng lực bán hàng của đội ngũ để gia tăng doanh thu.

Đồng thời, ngân hàng sẽ tối ưu chi phí thông qua tập trung hóa hoạt động vận hành và thẩm định, phê duyệt tín dụng, tin học hóa 100% quy trình nghiệp vụ trọng yếu của ngân hàng, tăng cường trải nghiệm của khách hàng trên toàn bộ các kênh bán hàng với nền tảng kinh doanh số để thu hút và gắn kết khách hàng, xây dựng hệ sinh thái kết nối với các đối tác (Fintech, RegTech, EduTech), quản lý rủi ro chủ động với sự hỗ trợ từ các cổ đông chiến lược nước ngoài.

B.N

Tin cùng chuyên mục