Pháp luật

9 tháng đầu năm, Thanh tra Chính phủ: Kiến nghị thu hồi hơn 11.000 tỷ đồng

SGGP
Thanh tra Chính phủ vừa thông tin về kết quả công tác thanh tra 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021.

Trong 9 tháng qua, toàn ngành thanh tra đã triển khai hơn 5.000 cuộc thanh tra hành chính và hơn 130.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, phát hiện hơn 45.000 tỷ đồng vi phạm, kiến nghị thu hồi hơn 11.000 tỷ đồng; đồng thời kiến nghị, xem xét xử lý hành chính hơn 2.200 tập thể và hơn 4.000 cá nhân liên quan; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 152 người vi phạm.

Trong 9 tháng, các cấp, các ngành đã chuyển đổi vị trí công tác đối với hơn 15.000 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng. Đáng chú ý, trong số hơn 13.000 người nằm trong diện xác minh, kê biên tài sản, thu nhập thì chỉ có 1 trường hợp kê khai không trung thực. Thời gian tới, Thanh tra Chính phủ xác định tăng cường phối hợp để hạn chế và xử lý kịp thời chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát; xử lý nghiêm và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

ĐỖ TRUNG

Tin cùng chuyên mục