Kinh tế

88,5 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trà Vinh

SGGPO
Ngày 3-12, UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 với mục tiêu có thêm 2.000 doanh nghiệp thành lập mới, tổng kinh phí thực hiện là 88,5 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2018 – 2020, số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển mới là 1.099 doanh nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, Trà Vinh có 3.251 doanh nghiệp, trong đó có 3.187 DNNVV (chiếm 98%). Các doanh nghiệp này có đóng góp 10,18% vào GRDP và hơn 14,02% ngân sách tỉnh năm 2020.

Giai đoạn 2022 - 2025, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình hỗ trợ, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, phát triển DNNVV của tỉnh cả về số lượng và chất lượng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL trước năm 2030. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có tổng số 5.000 doanh nghiệp, trong đó có thêm 2.000 DNNVV.

Theo đề án, tỉnh sẽ triển khai hỗ trợ các DNNVV với 8 nội dung như: công nghệ, thông tin, tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ; hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và tối đa 70% tổng chi phí của một khóa quản trị doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp được hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung (100% chi phí sử dụng trang thiết bị, tối đa 50% chi phí thuê mặt bằng), cũng như tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ. Doanh nghiệp còn được hỗ trợ tối đa 50% chi phí tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo…

PHAN HUY

Tin cùng chuyên mục