Thị trường

8 tháng, nhập siêu 2,1 tỷ USD

SGGP
Kim ngạch nhập khẩu 8 tháng ước đạt 135,6 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ. Trong đó, khối doanh nghiệp trong nước đạt 54,2 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 81,4 tỷ USD, tăng 25%.
Tối 7-9, Bộ Công thương đã công bố báo cáo về tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại cả nước trong 8 tháng năm 2017.
Theo số liệu của liên bộ, kim ngạch xuất khẩu 8 tháng qua ước đạt 133,5 tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ.
Trong đó, khối doanh nghiệp trong nước xuất khẩu 37,8 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ; khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) xuất khẩu đạt 95,7 tỷ USD (tính cả dầu thô xuất khẩu), tăng 18,9%.
Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu 8 tháng ước đạt 135,6 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ. Trong đó, khối doanh nghiệp trong nước đạt 54,2 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 81,4 tỷ USD, tăng 25%.
Như vậy, trong 8 tháng vừa qua đã nhập siêu khoảng 2,1 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu chủ yếu trông đợi vào các mặt hàng nông lâm thủy sản và hàng công nghiệp chế biến. Lý do nhập khẩu tăng vì phục vụ các dự án đầu tư tăng, chủ yếu ở các nhóm hàng cần nhập khẩu như máy móc thiết bị, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất và giải ngân các dự án đầu tư.
Đồng thời giá nhập khẩu nhiều mặt hàng tăng so với cùng kỳ, kéo theo kim ngạch nhập khẩu tăng cao như giá xăng dầu tăng 26,7%, giá than đá tăng 51%, giá sắt thép tăng 38,6%...

PHÚC HẬU

Tin cùng chuyên mục