Chính trị

70 năm chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950: Giá trị lịch sử và thực tại sâu sắc

SGGP
Ngày 2-10, tại Lạng Sơn, Bộ Quốc phòng phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950: Tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử”. 

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: TTXVN

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho rằng, 70 năm đã qua, đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha anh, tưởng nhớ đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh cho thắng lợi của chiến dịch Biên giới. Hội thảo góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng hòa bình; giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn tầm vóc, giá trị lịch sử, hiện thực cũng như những bài học, kinh nghiệm quý được đúc rút từ thực tiễn để vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Gần 90 báo cáo, tham luận với các nội dung chi tiết, đi sâu phân tích nhiều khía cạnh toàn diện, hội thảo đã góp phần khẳng định, làm sâu sắc hơn ý nghĩa chiến lược quan trọng của chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950. Những bài học từ chiến thắng này không chỉ có giá trị lịch sử mà còn có giá trị thực tại sâu sắc, có thể vận dụng hiệu quả vào hoạt động xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950 có ý nghĩa bản lề quan trọng, là chiến dịch tiến công quy mô lớn đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, khai thông biên giới, mở rộng và củng cố căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc. Trải qua 29 ngày đêm chiến đấu, chiến dịch đã giành được thắng lợi to lớn. Đây là chiến dịch đầu tiên mà bộ đội Việt Minh chủ động tấn công, làm thay đổi cục diện chiến trường; bắt đầu giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc bộ. Quân Pháp thất bại lớn cả về quân sự và chính trị, bị đẩy lùi vào thế phòng ngự bị động. 

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục