Infographic / Longform

7 dự án tại Đà Nẵng giúp Phan Văn Anh Vũ trục lợi hơn 19,6 ngàn tỷ đồng

7 dự án tại Đà Nẵng giúp Phan Văn Anh Vũ trục lợi hơn 19,6 ngàn tỷ đồng ảnh 1
7 dự án tại Đà Nẵng giúp Phan Văn Anh Vũ trục lợi hơn 19,6 ngàn tỷ đồng ảnh 2
7 dự án tại Đà Nẵng giúp Phan Văn Anh Vũ trục lợi hơn 19,6 ngàn tỷ đồng ảnh 3
7 dự án tại Đà Nẵng giúp Phan Văn Anh Vũ trục lợi hơn 19,6 ngàn tỷ đồng ảnh 4
7 dự án tại Đà Nẵng giúp Phan Văn Anh Vũ trục lợi hơn 19,6 ngàn tỷ đồng ảnh 5
7 dự án tại Đà Nẵng giúp Phan Văn Anh Vũ trục lợi hơn 19,6 ngàn tỷ đồng ảnh 6
7 dự án tại Đà Nẵng giúp Phan Văn Anh Vũ trục lợi hơn 19,6 ngàn tỷ đồng ảnh 7
7 dự án tại Đà Nẵng giúp Phan Văn Anh Vũ trục lợi hơn 19,6 ngàn tỷ đồng ảnh 8
7 dự án tại Đà Nẵng giúp Phan Văn Anh Vũ trục lợi hơn 19,6 ngàn tỷ đồng ảnh 9

TRUNG THU - Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG - Đồ họa: HỮU VI - MINH THƯ

Tin cùng chuyên mục