Kinh tế

6 tháng đầu năm, Việt Nam chỉ xuất siêu ở mức thấp

SGGPO
Chiều 1-7, Tổng cục Hải quan đã có báo cáo về kết quả xuất nhập khẩu hàng hóa trong 6 tháng đầu năm 2022 với mức xuất siêu năm nay rất thấp so với mọi năm. 

Theo báo cáo này, trong tháng 6-2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 65,01 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng trước (tương ứng tăng 1,48 tỷ USD). 

Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 32,64 tỷ USD, tăng 5,6% và trị giá nhập khẩu ước đạt 32,37 tỷ USD, giảm 0,8%. 

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước ước tính đạt 371,2 tỷ USD, tăng 16,4%, tương ứng tăng 52,17 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021. 

Trong đó xuất khẩu ước đạt 185,94 tỷ USD, tăng 17,3% và nhập khẩu ước đạt 185,23 tỷ USD, tăng 15,5%. 

“Như vậy, trong tháng 6, cả nước ước xuất siêu 270 triệu USD và tính đến hết 6 tháng năm 2022, cả nước ước tính xuất siêu 710 triệu USD”, Tổng cục Hải quan thông tin.

Vẫn theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2021, cán cân thương mại của Việt Nam thâm hụt (xuất siêu) tới 1,31 tỷ USD. Tuy nhiên, trong 6 tháng cùng kỳ năm 2020, Việt Nam xuất siêu tới 5,87 tỷ USD. Như vậy trong 6 tháng đầu năm nay, xuất siêu đang có tín hiệu hồi phục nhưng ở mức thấp. 

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục