Nước và cuộc sống

51% người dân nông thôn được dùng nước sạch đạt chuẩn

SGGP
Ngày 22-12, Bộ NN-PTNT đã công bố “Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

Theo Quyết định số 1978/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 24-11-2021, đến năm 2030, 65% dân số phải được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn. Sau 10 năm triển khai Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn giai đoạn 2001-2020, đã có 51% người dân ở nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế.

Mục tiêu của chiến lược là đến năm 2045, 100% người dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn; 50% điểm dân cư nông thôn có hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt…

PHÚC VĂN

Tin cùng chuyên mục