Giao thông - Đô thị

50 vụ tai nạn đường thủy, làm chết 40 người

SGGPO
 9 tháng đầu năm, tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, hàng hải đều giảm, riêng tai nạn đường thuỷ tăng với tổng số 50 vụ, làm chết 40 người làm bị thương 5 người.

 Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong tháng 9-2020, toàn quốc xảy ra 1.184 vụ, làm chết 534 người và làm bị thương 882 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 160 vụ (giảm 11,9%), giảm 29 người chết (giảm 5,15%), giảm 150 người bị thương (giảm 14,53%). 

Trong đó, đáng chú ý là tai nạn đường sắt giảm đáng kể. Cụ thể, trong tháng 9 đường sắt xảy ra 5 vụ, làm chết 4 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 5 vụ (-50%), giảm 5 người chết (-55,56%), sô người bị thương không thay đổi (1/1). 

Tuy nhiên, tai nạn đường thuỷ lại tăng với tổng số 6 vụ, so với cùng kỳ  trước, tăng 1 vụ (20%), tăng 3 người chết (3/3), số người bị thương không thay đổi. Tính chung 9 tháng, tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, hàng hải đều giảm, riêng tai nạn đường thuỷ  tăng với tổng số 50 vụ, làm chết 40 người làm bị thương 5 người. So với cùng kỳ  trước tăng 7 vụ (tăng 16,28%), tăng 21 người chết (tăng 110,53%), giảm 2 người bị thương (-28,57%).

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2020, toàn quốc xảy ra 10.354 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.876 người, bị thương 7.609 người. So với 9 tháng đầu năm 2019 giảm 2.321 vụ (giảm 18,31%),  giảm 783 người chết (giảm 13,84%),  giảm 2.010 người (giảm 20,9%).

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục