Xã hội

5 triệu USD quản lý bảo tồn đa dạng sinh học ở Quảng Bình

SGGP
Ngày 5-7, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã đồng ý tài trợ Quảng Bình 5 triệu USD nhằm quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học. 

5 triệu USD quản lý bảo tồn đa dạng sinh học ở Quảng Bình

Trong đó, 3 triệu USD dành bảo tồn đến năm 2025 tại các vùng rừng có đa dạng sinh học cao, 2 triệu USD dành cho Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với mục đích quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học di sản thiên nhiên thế giới.

USAID tài trợ 5 triệu USD nhằm giảm phát thải khí nhà kính do chuyển đổi và suy thoái rừng tự nhiên, tăng hấp thụ carbon thông qua quản lý rừng bền vững và quản lý tốt hơn rừng trồng sản xuất. Cùng đó, cải thiện chất lượng, đa dạng sinh học và năng suất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, duy trì và tăng cường chất lượng rừng có giá trị bảo tồn cao, bảo vệ và cân bằng các quần thể động vật hoang dã ở các vườn quốc gia, các khu bảo tồn loài và sinh cảnh tại có giá trị bảo tồn cao.

MINH PHONG

Tin cùng chuyên mục