Chính trị

4 nội dung sẽ được Quốc hội quyết định tại kỳ họp bất thường

SGGPO
Chiều 30-12, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì cuộc họp báo về kỳ họp bất thường của Quốc hội.

Tin liên quan

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp báo

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp báo

Tại cuộc họp báo, ông Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, kỳ họp bất thường dự kiến khai mạc ngày 4-1-2022, bế mạc ngày 11-1, giữa kỳ có một số ngày được bố trí để các cơ quan của Quốc hội làm việc theo chương trình riêng.

Với thời gian 5 ngày làm việc, tại kỳ họp này Quốc hội sẽ tập trung xem xét, thảo luận và quyết định về 4 nội dung chính.

Theo chương trình nghị sự dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thi hành án dân sự. Dự thảo Luật gồm 10 điều, gồm 8 điều sửa đổi, bổ sung một số quy định của 8 luật hiện hành, 1 điều quy định về điều khoản chuyển tiếp và 1 điều quy định về hiệu lực thi hành.

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật này nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng và khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Nội dung thứ 2 là xem xét, ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Nghị quyết bao gồm các nội dung về quản lý tài chính - ngân sách nhà nước; quản lý đất đai; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, cục bộ quy hoạch chung đô thị; thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ; khu liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ.

Dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội là nội dung quan trọng thứ 3 được Quốc hội dự kiến ban hành.

Việc xây dựng Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội là hết sức cần thiết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Nội dung thứ 4 được Quốc hội xem xét là dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Theo Tờ trình của Chính phủ, sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 146.990 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2023, cơ bản hoàn thành năm 2025.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục