Môi trường

4 nhóm dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

SGGP
Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã quy định việc thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư. Theo đó, dự án đầu tư theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 chia thành 4 nhóm.

Nhóm I là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao gồm: dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn; dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại; dự án có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất; dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển quy mô lớn hoặc với quy mô trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất quy mô trung bình trở lên nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án có yêu cầu di dân, tái định cư quy mô lớn...

Nhóm II là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường gồm: dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình; dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô trung bình hoặc với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất trung bình hoặc với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường....

Nhóm III là dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường: dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất nhỏ; dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có phát sinh nước thải, bụi, khí thải phải được xử lý hoặc có phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải.

Nhóm IV là dự án không có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, gồm dự án không thuộc các nhóm nêu trên. 

HÀ VĂN

Tin cùng chuyên mục