Khoa học công nghệ

4 chương trình cần startup tham gia

SGGP
Sở KH-CN TPHCM đang chủ trì thực hiện 4 chương trình hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại TPHCM.

 Một là, chương trình huấn luyện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Inspire) để nâng cao năng lực về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cộng đồng. Hai là, chương trình hoạt động quản trị cơ sở ươm tạo, tổ chức các sự kiện hỗ trợ hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Connect) nhằm kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua các hoạt động hợp tác, kết nối thị trường, quảng bá sản phẩm, liên kết và chia sẻ kinh nghiệm.

Ba là, ươm tạo các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Incubate) thông qua các hoạt động tìm kiếm, tuyển chọn, huấn luyện, hỗ trợ phát triển sản phẩm, xây dựng mô hình kinh doanh. Bốn là, ươm tạo, phát triển và tăng tốc cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Speedup) nhằm hỗ trợ phát triển, tiếp cận thị trường để hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh có khả năng nhân rộng. 

 Sở KH-CN TPHCM cho hay, hiện đang tổ chức mời gọi các trường, viện, cơ sở ươm tạo, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức KH-CN, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia các chương trình trên. Nhằm thúc đẩy hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố, Sở KH-CN mời gọi cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đăng ký thực hiện các dự án hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019.

Thông tin chi tiết tại Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn hay trực tiếp tại Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ - Sở KH-CN TPHCM. 

T.BA

Tin cùng chuyên mục