Hợp tác kinh tế và đầu tư

3 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng ngoại hối

SGGP
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2013/TT-NHNN) hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. 

Theo đó, thông tư bổ sung các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài (người không cư trú) được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam như sau: Từ ngày 13-5-2019, nhà đầu tư nước ngoài được đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ chuyển khoản khi tham gia đấu giá để mua cổ phần tại doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; mua cổ phần, phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác thực hiện thoái vốn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nếu trúng đấu giá, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện chuyển vốn đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối để thanh toán giá trị mua cổ phần, phần vốn góp. Trường hợp đấu giá không thành công, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài số tiền đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ, sau khi đã trừ đi các chi phí phát sinh liên quan (nếu có).

HÀN NI

Tin cùng chuyên mục