Môi trường

3 khu công nghiệp chưa có hệ thống quan trắc nước thải tự động

SGGP
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, trong kế hoạch giảm thiểu ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020, TPHCM đặt mục tiêu 100% khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp có chủ đầu tư cơ sở hạ tầng, có hệ thống xử lý nước thải tập trung và hệ thống quan trắc nước thải tự động có đường truyền dữ liệu về cơ quan quản lý nhà nước (trong lĩnh vực môi trường) để kiểm tra, giám sát.
Thành phố hiện có 100% (21/21) khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung với tổng lượng nước thải 49.370m3/ngày, nhưng chỉ có 85% (18/21) khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hệ thống quan trắc tự động và đường truyền dữ liệu. Còn Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô và Cụm công nghiệp Nhị Xuân chưa lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động. 
Trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM sẽ giám sát thường xuyên chất lượng nước thải tại các trạm quan trắc nước thải tự động ở các khu trên và yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động theo quy định. 

HÀ HẠNH

Tin cùng chuyên mục