Hợp tác kinh tế và đầu tư

28.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại

SGGP
Theo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm của Chính phủ cho thấy kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 10 tháng ước đạt 200 tỷ USD (tăng 14% so với cùng kỳ), trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 16,8%, tăng cao hơn mức tăng 13,2% của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - FDI (kể cả dầu thô).

Tổng vốn đầu tư FDI 10 tháng đạt 21,4 tỷ USD, trong đó vốn đầu tư đạt 15,1 tỷ USD (tăng 6,3%) và 5.340 lượt góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị góp vốn là 6,3 tỷ USD, tăng 35%. 

Ngoài ra, cả nước có gần 110.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 1.116 ngàn tỷ đồng, tăng 4,3% về số lượng doanh nghiệp và tăng 9,2% về số vốn. Đáng chú ý là có 28.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 22% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, trước tình hình Ngân hàng Thế giới (WB) xếp hạng về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của Việt Nam tuy tăng điểm nhưng lại tụt hạng nhẹ, cho thấy năng lực đổi mới sáng tạo, mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin của Việt Nam còn hạn chế. Do vậy, Chính phủ chỉ rõ đây là khâu cần dồn sức chỉ đạo, tiếp tục đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp để xóa bỏ rào cản trong quản lý và cơ chế xin - cho, phát huy tính sáng tạo, năng động trong kinh doanh. 

CHẾ HÂN

Tin cùng chuyên mục