Chính trị

2 cá nhân tiêu biểu được Mặt trận Trung ương giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

SGGPO
25 tổ chức thành viên, mỗi tổ chức được giới thiệu 1 người; Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu 2 người và 2 cá nhân tiêu biểu là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (1 trí thức, 1 dân tộc thiểu số).

Hội nghị mặt trận ngày 11-3

Hội nghị mặt trận ngày 11-3

Sáng 11-3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch mở rộng giới thiệu người của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, theo Nghị quyết số 1226 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV thì số lượng được phân bổ cho khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên được giới thiệu ứng cử ĐBQH là 29 người.

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch và các tổ chức thành viên (ngày 4-2) đã thống nhất phân bổ số lượng 29 người của khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV. Trong đó, 25 tổ chức thành viên, mỗi tổ chức được giới thiệu 1 người; Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu 2 người và 2 cá nhân tiêu biểu là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (1 trí thức, 1 đồng bào dân tộc thiểu số).

2 cá nhân tiêu biểu được Mặt trận Trung ương giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV  ​ ảnh 1 Các đại biểu biểu quyết giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Căn cứ tiêu chuẩn ĐBQH theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp cũng như các văn bản quy định có liên quan, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thống nhất giới thiệu 2 người của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác.

Đó là đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Kết quả, 100% cử tri nơi công tác bày tỏ sự tín nhiệm và nhất trí giới thiệu 2 đồng chí Trần Thanh Mẫn và Trương Thị Ngọc Ánh ứng cử ĐBQH khóa XV. Không có ý kiến nêu các vụ việc cần xác minh về người ứng cử.

Đối với 2 nhân sự cá nhân tiêu biểu (bà Lê Thị Thu Hương, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, Vụ trưởng Vụ quản lý Doanh nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải và ông Thổ Út, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao đổi với lãnh đạo cơ quan quản lý và tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử.

Kết quả, 100% cử tri nơi công tác bày tỏ sự tín nhiệm và nhất trí giới thiệu bà Lê Thị Thu Hương, ông Thổ Út ứng cử ĐBQH khóa XV. Không có ý kiến nêu các vụ việc cần xác minh về người ứng cử.

Sau Hội nghị mở rộng để giới thiệu người của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử ĐBQH khóa XV, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục