Hợp tác kinh tế và đầu tư

184 thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia

SGGP
Thực hiện cơ chế kết nối một cửa quốc gia, đến nay đã có 13 bộ ngành tham gia kết nối với 184 thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, cả nước có gần 770.000 bộ hồ sơ của hơn 6.800 doanh nghiệp được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Việt Nam đã triển khai Cơ chế một cửa ASEAN; qua đó tiếp tục trao đổi giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D bản điện tử (e-C/O form D) với 6 quốc gia là Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Brunei và Campuchia.

Đến nay có hơn 178.300 C/O gửi từ Việt Nam sang các nước ASEAN và hơn 105.500 C/O nhận từ các nước ASEAN về Việt Nam.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng đã phối hợp với Bộ NN-PTNT chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN với Indonesia, Thái Lan và chứng nhận kiểm dịch thực vật với Indonesisa.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan và các bộ ngành cũng tiến hành đàm phán để hoàn thiện các nghị định thư, thống nhất yêu cầu kỹ thuật và xây dựng hệ thống trao đổi thông tin tờ khai hải quan, chứng nhận xuất xứ với liên minh Kinh tế Á - Âu; đàm phán trao đổi thông tin C/O điện tử với Hàn Quốc…

CHẾ HÂN

Tin cùng chuyên mục