Nước và cuộc sống

15 năm Tân Hiệp đưa nước sạch đến người dân

SGGP
Sau 15 năm kể từ ngày phát nước chính thức (23-7-2004 - 23-7-2019), đến nay Nhà máy nước Tân Hiệp đang hoạt động với công suất 300.000m3/ngày đêm và là trung tâm điều phối tiếp nhận nước từ các nhà máy để cung cấp đến người dân. 

15 năm Tân Hiệp đưa nước sạch đến người dân

Từ đó, góp phần vào thực hiện chỉ tiêu 100% hộ dân thành phố được sử dụng nước sạch. Tại Tân Hiệp, công tác đầu tư đổi mới công nghệ và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật luôn được đặt lên hàng đầu.

15 năm Tân Hiệp đưa nước sạch đến người dân  ảnh 1 Lấy nước thô để bắt đầu quy trình xử lý bằng công nghệ hiện đại
Từ các sáng kiến cải tiến của người lao động đã giúp Tân Hiệp đảm bảo sản xuất nước an toàn, liên tục đạt sản lượng theo kế hoạch, các chỉ tiêu về sắt, mangan trong nước đo được từ đầu tại Tân Hiệp luôn thấp hơn tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y tế.
15 năm Tân Hiệp đưa nước sạch đến người dân  ảnh 2 Trưng bày sản phẩm tham gia Triển lãm khoa học công nghệ do Sawaco tổ chức

ĐINH BÍCH

Tin cùng chuyên mục