Bút Sài Gòn

15 giây

- Số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính ở xứ mình thời gian qua đã đi khá nhanh. Làm hộ chiếu, căn cước công dân gắn chip, thủ tục sản xuất kinh doanh… đều có những tiến bộ mới mẻ. Chẳng hạn, quy trình cấp giấy chứng nhận khai báo hóa chất ở Bộ Công thương đã rút thời gian từ 5 ngày xuống còn 15 giây.

- Lẹ vậy lỡ sai thì sao?
- Doanh nghiệp tự khai báo, đáp ứng được yêu cầu là kết quả tự động trả liền, có gì mà lâu. Trước đây, phải gửi hồ sơ cứng (bộ chứng từ bản giấy), nhưng rốt cục cũng là người khai chịu trách nhiệm. Xử lý bằng phương tiện số đơn giản và rất nhanh. Tính toàn xã hội, số tiền tiết kiệm được do giải quyết nhanh là vô cùng lớn.
- Còn khía cạnh ít được nói tới khi làm theo cách số hóa rẹt rẹt?
- Đó chính là giảm thiểu tiêu cực, nhũng nhiễu. Chỉ khi nào được lợi nhờ việc hạch sách, người có chức trách về thủ tục mới ưa dằng dai lên xuống. Còn nếu họ chỉ được đánh giá cao nếu quy trình mau lẹ, thông thoáng, kết quả sẽ khác liền. Trên diện rộng, chỉ cần đặt ra chỉ tiêu kỹ thuật cho thời gian giải quyết hồ sơ hành chính thông thường, nhiều vướng mắc sẽ biến mất.
- Được vậy thì quá hay. Dòng chảy xã hội sẽ thông suốt liên tục khi nền hành chính nhất loạt theo lối mới. Ở đâu cũng cần giải quyết thủ tục với chuẩn “15 giây”.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục