Môi trường

12.520 công trình khai thác sử dụng nước được cấp phép

SGGP
Theo Bộ TN-MT, đến hết năm 2021, lượng nước khai thác, sử dụng của các công trình đã được cấp giấy phép khoảng 40,69 tỷ m3/năm, trong đó lượng nước mặt khoảng 39,05 tỷ m3/năm (khoảng 2.174 công trình đã được cấp phép) và lượng nước dưới đất khoảng 1,64 tỷ m3/năm (khoảng 10.346 công trình đã được cấp phép). 

Theo mục đích sử dụng, tổng lượng nước tưới khoảng 20,43 tỷ m3/năm, sinh hoạt và công nghiệp khoảng 20,26 tỷ m3/năm và tổng công suất của các công trình thủy điện đã được cấp giấy phép khai thác 25.810MW.

AN HẠ

Tin cùng chuyên mục