Chính trị

111 quy hoạch phải hoàn thành trong thời gian ngắn.

SGGPO
Theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 41/2021/QH15 của Quốc hội, số lượng quy hoạch phải lập là rất lớn (111 quy hoạch), phải hoàn thành trong thời gian ngắn.

Thủ tướng Chính phủ chủ trì họp Chính phủ chuyên đề về công tác quy hoạch. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Chính phủ chủ trì họp Chính phủ chuyên đề về công tác quy hoạch. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ngày 19-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực.

Dự phiên họp có các Phó Thủ tướng: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành; các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Trước đó, ngày 12-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. 

Thời gian qua, Chính phủ đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Luật Quy hoạch, nhiều việc đã làm được. Quốc hội, Chính phủ đã kịp thời tháo gỡ một số vướng mắc, nhất là thể chế, cơ chế, chính sách trong triển khai Luật Quy hoạch. 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, còn nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc. Theo các báo cáo của các bộ ngành, cơ quan, quy hoạch là nhiệm vụ mới và khó, có nhiều quy định mới cả về nội dung và phương pháp lập; còn nhiều vấn đề chồng chéo, mâu thuẫn giữa Luật Quy hoạch với Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị; về nguồn lực thực hiện lập quy hoạch…

Bộ KH-ĐT cho biết, trong 10 năm qua, số lượng các quy hoạch ngành quốc gia (trừ các quy hoạch xây dựng và đô thị thực hiện theo Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị) đã được phê duyệt là 31 quy hoạch.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 41/2021/QH15 của Quốc hội, số lượng quy hoạch phải lập là rất lớn (111 quy hoạch), phải hoàn thành trong thời gian ngắn, trong khi từ nay đến cuối năm chỉ còn 8 tháng với rất nhiều công việc cần giải quyết (công việc thường xuyên, các công việc tồn đọng, các công việc phát sinh để xử lý các vấn đề mới, đột xuất). 

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 19/2021/QH15 về thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành". Việc giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch của Quốc hội là cần thiết để thực hiện tốt Luật Quy hoạch.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá rõ các kết quả đạt được, chưa được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; việc ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến quy hoạch; việc lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia…; làm rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan.

Thủ tướng yêu cầu tập trung phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc như đánh giá tính khả thi về tiến độ lập quy hoạch; mối quan hệ giữa các quy hoạch; vấn đề tích hợp trong quy hoạch; vấn đề lựa chọn tư vấn lập quy hoạch; nguồn vốn cho việc lập quy hoạch; đánh giá tác động việc bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể; cải cách hành chính trong quy hoạch..

Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu đề xuất các giải pháp, phương thức giải quyết những tồn tại, bất cập, hạn chế để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, vừa xử lý các vấn đề trước mắt, cấp bách nhằm nâng cao chất lượng, tiến độ lập quy hoạch thời gian tới, vừa hướng tới các giải pháp căn cơ, bài bản, lâu dài. 

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục