Giao thông vận tải

100% xe buýt lắp thiết bị rao trạm, camera, GPS

SGGP
Trong năm 2017 vừa qua, các đơn vị vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trực thuộc Tổng công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO) đã triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng như lắp đặt thiết bị giám sát hành trình GPS, camera quan sát, thiết bị rao trạm trên 100% xe buýt để thường xuyên kiểm tra, giám sát phong cách, thái độ phục vụ hành khách của đội ngũ lái xe, tiếp viên.

Một góc Phòng Điều hành trực tuyến xe buýt.

Một góc Phòng Điều hành trực tuyến xe buýt.

Bên cạnh đó, tập trung đầu tư thay mới các phương tiện hiện hữu nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Các bến xe cũng tăng cường biện pháp chế tài và phối hợp với các cơ quan chức năng, kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc các đơn vị vận tải kê khai, niêm yết giá, chất lượng dịch vụ vận tải đúng quy định.
Tuy nhiên, tình hình xe trá hình, bến lậu vẫn còn hoạt động công khai ở khu vực trung tâm thành phố nhưng chưa được chấn chỉnh, gây ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý và điều hành bến. Cùng với đó, các bến xe cũng tích cực áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành, như ứng dụng phần mềm để quản lý xe ra vào bến, thường xuyên cập nhật thông tin về luồng - tuyến, giờ khởi hành, loại xe… lên website để hỗ trợ hành khách tìm kiếm thông tin từ xa. 
Ngoài ra, các đơn vị cũng quan tâm trồng nhiều cây xanh trong khu vực bến bãi, chủ động hạn chế xe 2 bánh lưu thông trong bến… qua đó, ngày càng nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, bến bãi khang trang, sạch đẹp; đảm bảo quy chuẩn quốc gia về bến xe khách. Nhờ vậy, toàn khối vận tải đường bộ của SAMCO đã hoàn thành vượt kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận. Hầu hết đơn vị vận tải hành khách đều đạt kế hoạch sản xuất, kinh doanh đề ra trong năm 2017. Các chỉ số sản xuất, kinh doanh đều tăng so với năm 2016, doanh thu tăng 4%, lợi nhuận trước thuế tăng 18%. 

TRÚC CHÂU

Tin cùng chuyên mục