Giáo dục

100 triệu USD nâng cấp Trường ĐH Cần Thơ

SGGP
Ban Quản lý dự án ODA, Trường ĐH Cần Thơ, vừa ký hợp đồng thi công xây dựng Khu phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu (RLC) và nhà lưới, khối nhà Phòng thí nghiệm công nghệ cao (ATL) và Trại giống thủy sản.

100 triệu USD nâng cấp Trường ĐH Cần Thơ

Đây là 2 dự án thành phần nằm trong dự án nâng cấp Trường ĐH Cần Thơ được thực hiện với mục tiêu trở thành trường đại học xuất sắc, được quốc tế công nhận trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, môi trường và các lĩnh vực liên quan; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, gia tăng giá trị nông nghiệp và thủy sản ở vùng ĐBSCL.

Dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản với tổng vốn trên 100 triệu USD và triển khai thực hiện từ tháng 7-2015 đến tháng 12-2022.

Dự án gồm 5 hợp phần chính: phát triển nguồn nhân lực, thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị và dịch vụ tư vấn.

THANH HÙNG

Tin cùng chuyên mục