Tin nóng trong ngày

100% các khu du lịch biển không sử dụng nhựa 1 lần

SGGPO

Đến năm 2030, 100% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy.

Tin cùng chuyên mục