Y tế - Sức khỏe

100% bệnh viện, trung tâm y tế ở Cà Mau vi phạm về môi trường

Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn, Sở TN-MT Cà Mau phát hiện 100% đơn vị chưa được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Bệnh viện Sản nhi là một trong nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Cà Mau vi phạm về môi trường

Bệnh viện Sản nhi là một trong nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Cà Mau vi phạm về môi trường

Ngày 24-6, UBND tỉnh Cà Mau cho biết đã có công văn chỉ đạo Sở TN-MT cùng các đơn vị có liên quan hướng dẫn, buộc các các bệnh, trung tâm y tế trên địa bàn vi phạm về lĩnh vực môi trường nghiêm túc thực hiện các biện pháp khắc phục.
Trước đó, Sở TN&MT Cà Mau tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn. Theo đó, đơn vị này phát hiện hàng loạt sai phạm như: 100% bệnh viện, trung tâm y tế chưa được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, 11/14 bệnh viện, trung tâm y tế chưa thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

Ngoài ra, khi kiểm tra, nhiều bệnh viện chưa hoàn thành đấu nối hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải, có hệ thống thu gom nước thải phước tạp, đặt ngầm nên khó kiểm tra, giám sát; chưa thu gom triệt để nước thải y tế đưa vào hệ thống xử lý nước thải để xử lý trước khi thải ra môi trường; lò đốt rác chất thải y tế bị hư hỏng, xuống cấp gây ô nhiễm mô trường trong quá trình vận hành; có đến 9/10 mẫu khí thải không đạt yêu cầu.

Các bệnh viện tuy có tổ chức thu gom quản lý chất thải nguy hại nhưng chưa triệt để, khu vực lưu giữ chất thải nguy hại chưa đúng quy định…

NGỌC CHÁNH

Tin cùng chuyên mục