Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ khách hàng sử dụng điện tại Tổng Công ty Điện lực miền Nam. Ảnh: CAO THĂNG

Hướng tới công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ mang đến cơ hội cũng như thử thách cho Việt Nam, đặc biệt đối với cộng đồng doanh nghiệp. Do đó, việc chủ động tiếp cận các công nghệ tiên tiến, đồng thời nắm bắt xu hướng phát triển mới của cuộc cách mạng này đang là vấn đề hết sức quan trọng.

Hợp tác kinh tế và đầu tư

Chương trình bình ổn thị trường

Thích ứng với biến đổi khí hậu