Điện gió tại Bình Thuận.   Ảnh: THÀNH TRÍ

“Thiếu gió” phát triển phong điện

Nếu khai thác hiệu quả, năng lượng điện gió (phong điện) có thể cung cấp gấp 6 lần tổng công suất của toàn ngành điện vào năm 2020. Tuy nhiên, với việc đầu tư nhỏ giọt, ì ạch vào điện gió như hiện nay, còn lâu mới đạt mục tiêu theo quy hoạch đã phê duyệt.

Hợp tác kinh tế và đầu tư

Chương trình bình ổn thị trường

Thích ứng với biến đổi khí hậu