Bán bơm

- Một công ty tư vấn bất động sản khá bự vừa đưa ra số liệu bất ngờ: trong 3 tháng qua, số căn hộ bán được ở TPHCM đã lên tới gần 12.000 căn. Cái này được coi là kỷ lục về bán căn hộ kể từ năm 2011.
Quan

Quan