Xã hội

Vụ sắp xếp bộ máy ở Long An: 14 hội đặc thù sẽ ngừng hoạt động vào cuối 2018

SGGP
Theo ông Nguyễn Văn Bon, khi nào thông báo chính thức cho các hội biết chủ trương này thì Sở Nội vụ đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Nhưng có lẽ chậm nhất là đến cuối năm 2018 sẽ kết thúc.

Tin liên quan

Ông Nguyễn Văn Bon, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An, cho biết, liên quan đến việc triển khai thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về việc “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”, Báo SGGP đã có bài viết phản ánh “Sắp xếp bộ máy ở Long An: Hàng trăm người bỗng dưng mất việc”.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức vào chiều 30-8, sau khi nghe Sở Nội vụ thừa ủy quyền của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo đề xuất việc giải quyết chế độ đối với người được tuyển dụng vào làm việc tại các hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và kết luận: “Thời gian qua, các sở, ngành và UBND tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy… chưa chặt chẽ nên khi Tỉnh ủy kết luận chủ trương và triển khai thực hiện thì còn vướng mắc, không thực hiện được để kéo dài đến nay”. 

Cũng theo ông Bon, vấn đề này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cho chủ trương: “Đối với người được tuyển dụng vào làm việc tại các hội (theo quy định của pháp luật về viên chức hoặc theo hình thức hợp đồng) theo chỉ tiêu biên chế Nhà nước giao thì giải quyết chế độ thôi việc theo đúng quy định của Bộ luật Lao động. Còn đối với những trường hợp trước đây là cán bộ, công chức, viên chức được điều động đến các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh thì giao UBND tỉnh bố trí, sắp xếp lại theo đề án vị trí việc làm hoặc sắp xếp theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trường hợp các đối tượng không sắp xếp được theo 2 phương án trên và có nhu cầu nghỉ chính sách thì giải quyết theo quy định, chi trả lương cho đến khi có quyết định cho nghỉ chính sách của cấp có thẩm quyền. Ngoài ra, việc hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các hội, thống nhất thực hiện theo tinh thần Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy. Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh quán triệt chủ trương này đến các hội để triển khai thực hiện”. 

Tuy nhiên, theo ông Bon, khi nào thông báo chính thức cho các hội biết chủ trương này thì Sở Nội vụ đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. “Nhưng có lẽ chậm nhất là đến cuối năm 2018 sẽ kết thúc. Người lao động sẽ được thông báo trước 45 ngày theo Bộ luật Lao động. Còn thời gian này vẫn tiếp tục trả lương cho người diện hợp đồng lao động cũng như các công chức, viên chức chuyển qua làm việc tại các hội”, ông Bon cho biết thêm. 

Như vậy, đến cuối năm 2018, các hội đặc thù của Long An coi như sẽ ngưng hoạt động, vì hết người. Bởi theo định biên trước đây, 14 hội đặc thù của tỉnh có 377 biên chế, trong số này có 46 công chức (cấp tỉnh 13 người, cấp huyện 33 người) và 45 viên chức chuyển qua, số còn lại thuộc diện hợp đồng lao động. Khi thực hiện triệt để Đề án 02 của Tỉnh ủy, có hội có thể còn 1 người, có hội sẽ không còn ai làm việc…

ĐĂNG NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục