Minh họa: D.Khanh

Trang viết - cuộc đời

Cuộc đời có trước Trang viết có sau Biển rộng, sông sâu Hành trình dằng dặc.