Minh họa: P.S

Hình như và có thể

Hình như thu đã về Lá cuộn xoay xào xạc Tôi và em lại gặp Giữa sắc trời hanh hao