Minh họa: P.S

Sức xuân

Hoa khép nhụy lộc biếc chồi Mưa xuân giăng lạnh bồi hồi Nguyên tiêu Bảy ba bâu trắng yếm điều Em ngân xao xuyến khúc chiều Hội Lim