Ảnh: M.S

Hạ về

Mưa hạ lại về trên phố Tháng ngày trôi như thoi đưa Đã hơn nửa đời phiêu bạt Bạn bè đứa tỉnh đứa ngơ