Tiết kiệm hiệu quả từ điện Mặt trời

Tiết kiệm hiệu quả từ điện Mặt trời

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11-4-2017 về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện Mặt trời tại Việt Nam và quyết định này đã có hiệu lực từ ngày 1-6-2017.