Hợp tác kinh tế và đầu tư

Thu hồi nợ thuế gần 21.000 tỷ đồng

SGGP
8 tháng đầu năm 2018, cơ quan thuế và hải quan trong cả nước đã tiến hành hơn 41.400 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế; qua đó, kiến nghị xử lý thu vào ngân sách nhà nước 7.400 tỷ đồng (đã nộp 3.400 tỷ đồng); chống chuyển giá, giảm lỗ trên 11.800 tỷ đồng và thu hồi gần 21.000 tỷ đồng nợ thuế.

Ngoài ra, các cơ quan này cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác thu thuế, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Cụ thể, theo Quyết định số 2503 về quy trình giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ do Tổng cục Hải quan ban hành, sẽ có hiệu lực từ ngày 7-9-2018, thì hàng nhập khẩu miễn thuế sẽ được giải quyết không quá 3 ngày.

 

HÀN NI

Tin cùng chuyên mục